Nathan Griffin Photographs

san juan, puerto rico

Waterfront at Puerto Rico
Walls outside the Castillo de San Felipe in San Juan, Puerto Rico.